Zakup i dostawa octanu sodu bezwodnego.

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania jest zakup i dostawa octanu sodu bezwodnego w ilości ok 6000 kg .Wymagane parametry winny być zgodne z charakterystyką jakościową nr 86/RMW-E.
Dostawy sukcesywne na osobne wywołanie emailem w okresie od 16.04.2018 r. do 31.03.2019 r.
Wielkość jednorazowej dostawy wynosi ok. 500 kg.
Termin dostawy od momentu wywołania do realizacji - maksymalnie 3 dni robocze.
Sposób pakowania : worki po 25 kg na palecie.
W przypadku nowego dostawcy konieczność dostarczenia bezpłatnej próbki ok.10 kg celem przeprowadzenia badań i testów. Testy będą obejmowały wszystkie parametry określone w Charakterystyce Jakościowej ( zgodnie z przedstawioną metodą badania) oraz badanie wyprodukowanego na bazie dostarczonego surowca gotowego materiału wybuchowego.

Dostawca zobowiązany jest do poinformowania o posiadanych systemach zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwa informacji oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Warunki dostawy: CIP Bieruń zgodnie z Incoterms 2010
Adres dostawy:
NITROERG S.A.
Plac Alfreda Nobla 1
43-150 Bieruń

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.04.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się