Zakup wyposażenia do kuchni do nowego budynku przedszkola zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego 20

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia kuchni do nowego budynku PP nr 4 w Radomiu - budynek zlokalizowany w Radomiu przy ul. Kilińskiego 20.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i –w przypadku elementów wymagających montażu- zamontować, fabrycznie nowe wyposażenie kuchni (dostawa i montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie obiektu przedszkola).
W przypadku urządzeń których obsługa wymaga przeszkolenia, Wykonawca zobowiązany jest dokonać stosownego przeszkolenia pracowników Zamawiającego.
2.1. Szczegółowe wymagania dot. przedmiotu zamówienia, tj. rodzaj i ilość oraz parametry poszczególnych urządzeń zawiera załącznik do SIWZ: „Wykaz Wyposażenia”.
2.2. Zamawiający wymaga, by Wykonawca udzielił na dostarczony przedmioty zamówienia gwarancji jakości na okres min. 2 lat (dot. to okresu gwarancji udzielanej przez Wykonawcę, niezależnego od ew. okresów gwarancji udzielanych przez producentów poszczególnych urządzeń).
3. Przedmiot zamówienia uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych.
4. W związku z faktem, iż do realizacji niniejszego zamówienia nie jest konieczne zatrudnianie osób wykonujących niesamodzielne czynności, Zamawiający nie narzuca obowiązku zatrudniania przez Wykonawcę poszczególnych osób uczestniczących w realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.04.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • Akcesoria kuchenne
  • Meble
  • Pozostałe elementy wyposażenia pomieszczeń

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii AGD z ostatnich 10 dni.