Zakup i dostawa pieluchomajtek, wkładek i podkładów

» Opis zapytania

2.1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa pieluchomajtek, wkładek i podkładów
2.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ
2.3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.04.2018 | 12:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki higieny osobistej

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się