Dostawa i montaż budynku kontenerowego świetlicy wiejskiej w miejscowości Raszyn, Gmina Lubsko – ETAP I

» Opis zapytania

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie, dostawa i zamontowanie w I Etapie realizacji budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Raszyn w Gminie Lubski (na działce nr 169). Budynek ma być obiektem kontenerowym, parterowym o dachu płaskim. Budynek ma być w całości wykonany z płyt warstwowych PW 12, samonośnych.
Parametry budynku świetlicy:
- długość zabudowy – 12,30 m,
- szerokość zabudowy – 6,05 m,
- powierzchnia zabudowy – 74,41 m2,
- wysokość budynku – 3,40 m,
- wysokość pomieszczeń – 3,0 m
- kubatura = 223,23 m3

W budynku założono wydzielenie następujących pomieszczeń : 2 toalet, holu, pomieszczenia gospodarczego oraz sali konferencyjnej . Obiekt z wewnętrzną instalacją wodociągową , kanalizacyjną , elektryczną, c. o. ( grzejniki elektryczne) . Pomieszczenia sanitarne z pełnym wyposażeniem włącznie z założeniem sprzętu dla niepełnosprawnych. Wykończenie w standardzie określonym w dokumentacji technicznej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w II i III części SIWZ. Na opis przedmiotu zamówienia składa się również dokumentacja projektowa (w tym opis techniczny, rysunki, szkice, mapa poglądowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót).

Jeśli dokumentacja projektowa przywołuje nazwy markowe, bądź nazwę producenta lub niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary (parametry), dopuszcza się - w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji na rynku - dostarczenie w ramach zamówienia materiałów, rozwiązań równoważnych, spełniających wymagania opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia, w tym: w dokumentacji projektowej przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, opisie technicznym, rysunkach).

Pomimo dołożenia wszelkich starań, w OPZ mogą występować nazwy własne, znaki towarowe lub być podane niektóre charakterystyczne dla konkretnego producenta wymiary (parametry). Gdziekolwiek takie zapisy występują, niezależnie od kontekstu w jakim zostały użyte, nie stanowią one elementu opisu przedmiotu zamówienia i tym samym, nie są one wiążące dla Wykonawcy. W szczególności ewentualne nazwy własne lub znaki towarowe nie mogą być odczytywane jako wskazanie preferencji Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały/urządzenia/sprzęt, spełniające wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe wyspecyfikowane w OPZ.

Ponadto wszędzie tam, gdzie podano parametry techniczne materiału/urządzenia/sprzętu, należy dobierać takie, których parametry w typoszeregach producentów, są najbliższe tym wyspecyfikowanym, chyba, że w OPZ jednoznacznie wskazano szczególne zasady doboru materiału/urządzeń/sprzętu w oparciu o wyspecyfikowane parametry.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.04.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Materiały konstrukcyjne
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się