Świadczenie usług gastronomicznych dla uczestników Dziennego Domu Pomocy w Hucie w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Powiecie Wieruszowskim” nr projektu RPLD .09.02.01-10-A002/17 realizowanego w ramach osi priorytetowej IX działania IX.2 poddziałania IX.2.1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług gastronomicznych polegających na:
a). przygotowanie posiłków,
b). gotowanie posiłków,
c). dostarczanie posiłków,
d). podawanie posiłków.
2.Wykonawca zobowiązuje się przygotować, dostarczyć i podać uczestnikom DDP w naczyniach będących własnością DDP codziennie: śniadania, dwudaniowe gorące posiłki oraz podwieczorki przez pięć dni w tygodniu z wyłączeniem sobót, niedziel, świąt i dni wolnych od pracy oraz za wyjątkiem dni kiedy uczestnicy w ramach zajęć przygotowują sobie posiłki samodzielnie.
3.Realizacja przedmiotu zamówienia następuje przy wykorzystaniu materiałów, surowców, produktów oraz narzędzi i transportu wykonawcy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.03.2018 | 23:59


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się