Dostawa środków do dezynfekcji i utrzymania higieny szpitalnej II

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków do dezynfekcji i utrzymania higieny szpitalnej w zakresie i ilości określonych w Części XIX „Szczegółowa specyfikacja – formularz cenowy”. Oferowane produkty muszą spełniać wymagania podane w szczegółowej specyfikacji – załączniku nr 1 – formularzu cenowym oraz muszą być dopuszczone do stosowani na terenie RP i posiadać dokumenty dopuszczające je do obrotu i użytkowania w służbie zdrowia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.03.2018 | 12:40


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się