Dostawa 3 zestawów do ratownictwa technicznego typu średniego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa lubuskiego.

» Opis zapytania

Dostawa 3 zestawów do ratownictwa technicznego typu średniego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa lubuskiego.
W załączniku nr 1 do SIWZ zostały podane minimalne wymagania techniczno-użytkowe do sprzętu wchodzącego w skład jednego zestawu sprzętu ratownictwa technicznego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.03.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP
  • Sprzęt p. poż.
  • Sprzęt ratowniczy

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się