Zakup mocznika, nawozu wieloskładnikowego

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup mocznika – część I, nawozu wieloskładnikowego – część II. Zakres zakupu obejmuje również koszty: opakowań, transportu do miejsca wskazanego przez zamawiającego, w miejscowości Zaborze, gm. Chybie, pow. Cieszyński, ubezpieczenia, rozładunku i wniesienia.
Wymagalny okres gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia: nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru przez przedstawicieli stron.
Zamówienie zostało podzielone na dwie części, które obejmują:
Część I – Zakup i dostawa mocznika.
Część II – Zakup i dostawa nawozu wieloskładnikowego.

CZĘŚĆ I: Wymagania: Mocznik z inhibitorem ureazy, która wydłuża dostępność azotu dla roślin do 8-16 tygodni, a tym samym ogranicza jego straty. Zapotrzebowanie w ilości 24 tony.

CZĘŚĆ II: Wymagania: Nawóz wieloskładnikowy o zawartości azotu 10%, P2O5 -20% i K2O -20%. Zapotrzebowanie w ilości 34,2 tony.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.03.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się