Wycena wartości nieruchomości

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania jest wykonanie wyceny wartości dwóch nieruchomości PMT (wykaz nieruchomości stanowi załącznik do formularza).

Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej - wymóg bezwzględny (Wykonawcy, którzy nie wezmą udziału w wizji lokalnej będą wykluczeni z dalszych etapów postępowania).
Termin wizji lokalnej: 20.03.2018r., godz. 9:00.
Miejsce spotkania: Baza PMT w Polkowicach, ul. Kopalniana 9, 59-101 Polkowice.
Osoba do kontaktów: Adam Bzowy, kom. 783990412

Termin realizacji usługi: do 10.04.2018r.
Warunki płatności: przelew 60 dni od daty wystawienia faktury VAT.

W ofercie należy określić:
- koszt wykonania usługi [zł netto]

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.03.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pomiary, badania i odbiory techniczne
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się