Obsługa leśnego pensjonatu w Ośrodku Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Trzebielino w miejscowości Wiatrołom 9 wraz z przygotowaniem i podawaniem posiłków oraz zakwaterowania i wyżywienia osób na terenie obwodu łowieckiego nr107 Nadleśnictwa Trzebielino w sezonie łowieckim 2018/19

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu obsługi leśnego pensjonatu w Ośrodku Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Trzebielino w miejscowości Wiatrołom 9 wraz z przygotowaniem i podawaniem posiłków oraz zakwaterowania i wyżywienia osób na terenie obwodu łowieckiego nr 107 Nadleśnictwa Trzebielino w sezonie łowieckim 2018/19.
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny obwodów łowieckich nr 107* i 125*, przy czym realizacja poszczególnych części zamówienia będzie się odbywała zgodnie ze szczegółowym opisem części.
Szczegółowe położenie granic obwodów łowieckich można uzyskać w siedzibie Nadleśnictwa Trzebielino lub w załączniku nr 1 do uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 380/XIX/12 z dn. 28.05.2012 r lub na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego:
* http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&book=0&poz=1994.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.03.2018 | 09:15


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się