Dostawa środkówchwastobójczych - Dostawa środkówchwastobójczych

» Opis zapytania

Środki chwastobójcze do odchwaszczania torów - 3.000 L.

a) aktualne świadectwo kwalifikacji systemów i wyrobów do stosowania na torach kolejowych(termin ważności ŚWIADECTWA nie może być krótszy niż do 31.08.2018 r., to jest do zakończenia okresu oprysków) lub aktualny certyfikat zgodności z Dokumentem Normatywnym nr 14/98/N03 Herbicydy wydanym przez Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa / Instytut Kolejnictwa.
b) zezwolenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na obrót i stosowanie proponowanego środka.
c) etykietę – instrukcję stosowania z zapisem stanowiącym, że dany preparat jest dopuszczony do stosowania w torach kolejowych oraz kartę chrakterystyki środka, wydaną zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji , oceny, udzielenia zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.03.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nawozy, środki ochrony roślin i chemia rolnicza

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Chemia z ostatnich 10 dni.