Dostawa Apteczek z wyposażeniem dla TAURON Wytwarzanie S.A.

» Opis zapytania

Szanowni Państwo,
Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej UWZGLĘDNIAJĄCEJ MAKSYMALNY UPUST CENOWY w 3 RUNDZIE RFX na dostawę :


616-022-101-0 APTECZKA WISZĄCA Z WYPOSAŻENIEM - 201 SZT
731-801-106-0 WODA UTLENIONA 100ml - 201 SZT

SZCZEGÓŁOWY OPIS WYPOSAŻENIA APTECZKI ZNAJDUJE SIĘ W ZAKŁADCE DOKUMENTY ZAŁĄCZNIK NR 1.
Adres dostawy: magazyn Odbiorcy –
ODDZIAŁ ELEKTROWNIA Jaworzno III ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno;
ODDZIAŁ ELEKTROWNIA Siersza w Trzebini, 32-541 Trzebinia;
ODDZIAŁ ELEKTROWNIA Łagisza w Będzinie ul. Pokoju, 14; 42-504 Będzin
ODDZIAŁ ELEKTROWNIA Łaziska w Łaziskach Górnych, ul. Wyzwolenia 30, 43-170 Łaziska Górne;
ODDZIAŁ ELEKTROWNIA Stalowa Wola, ul. Energetyków 13, 37-450 Stalowa Wola
KRYTERIA OGÓLNE
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją poniższych kryteriów i zastrzeżeń określonych przez Zamawiającego. Akceptując warunki Zamawiającego, Oferent oświadcza, ze jego oferta jest zgodna z zapytaniem i spełnia parametry określone przez Zamawiającego:
• transport na bazie DDP – magazyn Odbiorcy wg. Incoterms 2010,
• termin ważności oferty nie krótszy niż: 30 dni.,
• warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
• towar musi być fabrycznie nowy
• gwarancja – (składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę miesięcy od dnia dostawy),
• termin dostawy: jak najkrótszy(składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę dni od dnia otrzymania zamówienia do dnia dostawy),
• wymagany dowód dostawy,
• świadectwo jakości produktu.
ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO:
2. Kryterium oceny ofert: CENA jednostkowa NETTO za jednostkę miary oparta na bazie DDP do Odbiorcy według Incoterms 2010. W cenie ofertowej netto wyrobu należy uwzględnić:
 cenę produktu,
 cenę transportu,
 cło w przypadku importu /gdy obowiązuje/
 inne składniki ceny /np. rabaty, upusty itp./
3. W zakładce dokumenty znajduje się podręcznik Oferenta.
4.Zastrzezenia Zamawiającego:
4.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
4.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie Zapytania elektronicznego Rfx lub aukcji elektronicznej.
4.3 W przypadku dogrywki w formie aukcji elektronicznej, Zamawiający zaprosi drogą elektroniczną do udziału w licytacji elektronicznej wszystkich Wykonawców, którzy złożą oferty nie podlegające odrzuceniu, wyznaczając termin otwarcia aukcji elektronicznej nie krótszy niż 1 dzień roboczy od dnia przekazania zaproszenia, chyba że zostanie uzgodniony z Wykonawcami termin krótszy.
4.4 Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru pozycji z ofert.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.03.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt p. poż.

» Dane nabywcy

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się