Dostawę kwasu octowego technicznego 60 % w okresie od podpisania umowy do podpisania umowy do 31.12.2018 r.

» Opis zapytania

1) Przedmiotem zamówienia jest regularna, kompleksowa dostawa Kwasu octowego technicznego - 60% wraz z wypompowaniem do zbiornika na kwas octowy.
A. Opis techniczny kwasu:
• wymagane stężenie: 60%;
• ciecz bezbarwna lub lekko żółtawa o ostrym zapachu;
• nr CAS: 64-19-7;
• Zawartość 60,0 ± 1,0 %
• Aldehydy (j. CH3CHO) max. 0,01 %
• Kwas mrówkowy (HCOOH) max. 0,03
• Pozostałość po odparowaniu max. 0,002 %
• Substancje redukujące KMnO4 (j. HCOOH) max. 0,01 %
• Chlorki (Cl) max. 0,0002 %
• Siarczany (SO4) max. 0,0003 %
• Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,0001 %
• Żelazo (Fe) max. 0,0001 %

B. Przewidywane zapotrzebowanie miesięczne 12 590 kilogramów.
C. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie zamówienia całej ilości kwasu w przypadku braku zapotrzebowania na w/w ilość. W takim przypadku Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie z tego tytułu.
D. Dostarczony kwas musi posiadać dopuszczenia do stosowania na rynku w całym okresie stosowania preparatu.
E. Koszt dostawy zawiera cenę dostawy i przepompowania do zbiornika mieszczącego się na terenie Zakładu Zamawiającego. Jednorazowy transport będzie wynosił nie mniej niż 8000 kg kwasu.

II. Termin realizacji:
Każda dostawa będzie realizowana na podstawie zlecenia wysłanego droga mailową na adres wskazany przez Wykonawcę. Realizacja dostawy będzie się odbywała w terminie nie przekraczającym 14 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego,
14 dniowy termin realizacji zamówienia jest maksymalnym terminem dostawy. Termin dostawy stanowi kryterium oceny ofert. W przypadku zaoferowania krótszego terminu dostawy od złożenia zamówienia Wykonawcę będzie obowiązywał termin dostawy zaoferowany w ofercie.

III. Miejsce realizacji:
Master Odpady i Energia Sp. z o.o. ul. Lokalna 11, 43-100 Tychy. Wykonawca musi zapewnić przepompowanie kwasu octowego do zbiornika będącego w posiadaniu Zamawiającego za pomocą odpowiednego pojazdu wyposażonego w pompę. Pojazd dostarczający kwas musi być wyposażony w eurozłącze (DIN 28450, EN ISO 14420-6; rozmiar VK 50-2”.)
IV. Termin płatności:
14 dni od dnia podpisania przez dwie strony protokołu zdawczo odbiorczego oraz dostawy fv do siedziby zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.03.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się