Dostawa różnego sprzętu gaśniczego i środków gasniczych

» Opis zapytania

Środek pianotwórczy 3% AFFF 1200 litrów, środek pianotwórczy 3% 960 litrów, proszek gaśniczy 1200 kg, sygnalizator bezruchu 40 szt., dyski sygnalizacyjne w walizce 30 szt., taśma odgradzająca miejsce akcji(100m) 40 szt., znak ostrzegawczy WYPADEK A 30 składany 4 szt., parawan GT 020 5 szt., pachołek drogowy składany z dioda ostrzegawczą 45 szt., podpinka linkowa 45 szt., okulary ochronne 3 szt., dielektryczne narzędzie ratownicze 9 szt., stojak hydrantowy 1 szt., wąż ssawny 110-1600Ł 10 szt., wąż ssawny 110-2500Ł 10 szt., wąż tłoczny W-52-20ŁA 150 szt., wąż tłoczny W-75-20-ŁA 100 szt., hełm strażacki 30 szt. syrena alarmowa ręczna 15 szt., sorbent mineralny 20kg 10 szt., płyn do generatora dymu i mgły 5l 5 szt., preparat penetrująco odtłuszczający 5l 20 szt., gaśnica przewoźna AP-25 40 szt., gaśnica GSE-2x lub równoważna 100 szt., b) W związku z koniecznością spełnienia wymagań norm wypracowanych w ramach porozumienia NATO -normy STANAG 2494, STANAG 2495, STANAG 4329, NO-02-A080-2008, WYKONAWCA zobowiązany jest do oznakowania kodem kreskowym wyrobów będących przedmiotem umowy oraz ich opakowań. Kod kreskowy powinien zawierać informacje zgodnie z § 4 ust. 1 Załącznika do Decyzji Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej -Dz. Urz. MON z dnia 7 stycznia 2014 r. poz.11. Przedmiot umowy zakwalifikowany jest do grupy materiałowej 5. Kod kreskowy umieszczony na opakowaniu jednostkowym wyrobu powinien mieć wymiary zgodne z globalnym międzynarodowym i międzybranżowym systemem GS1 (ang. Global System One). Specyfikacja generalna GS1 oraz dokumenty pomocnicze dla dostawcy dostępne są na stronach internetowych www.gs1.org i www.gs1pl.org. Wykonawca najpóźniej 14 dni przed dostawą towaru dostarczy Zamawiającemu na nośniku CD-DVD w wersji elektronicznej (format MS Excel) karty wszystkich dostarczanych wyrobów. Wzór karty określa załącznik nr 6 do Decyzji Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 roku. W przypadku, gdy Wykonawca nie jest producentem danego wyrobu, obowiązek pozyskania niezbędnych danych do wypełnienia karty wyrobu spoczywa na Wykonawcy. Wyrób oznakowany nieprawidłowo nie zostanie przyjęty do magazynu Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.03.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt p. poż.

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się