Dostawa kuchenek elektrycznych do budynku mieszkalnego przy ul. Husarskiej 10 w Wałbrzychu dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia obejmuje dostawę wraz z rozładunkiem oraz wniesieniem kuchenek
elektrycznych. Kuchenki muszą być fabrycznie nowe. Dostawca zobowiązany będzie do naprawy wszelkich
szkód, jakie zostaną wyrządzone podczas wnoszenia kuchenek.
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zobowiązany jest przekazać kartę katalogową
przedmiotu zamówienia w języku polskim. Karta katalogowa przedmiotu zamówienia ma odzwierciedlać
opis przedmiotu zamówienia załączony do SIWZ – Załącznik nr 4.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.03.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Pl. Magistracki 1
Wałbrzych 58300
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Gmina Wałbrzych
Pl. Magistracki 1
Wałbrzych 58300
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się