DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH I TECHNICZNYCH

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów medycznych i technicznych .
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
3.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.03.2018 | 11:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się