Dostawa sprzętu i mebli nierdzewnych gastronomicznych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i mebli nierdzewnych gastronomicznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają następujące załączniki do SIWZ: formularze ofertowe (załączniki nr 1.1-1.2) oraz wzór umowy (załącznik nr 2)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.03.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się