Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli dla SP ZZOZ w Kozienicach

» Opis zapytania

3. Opis przedmiotu zamówienia.
3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli dla SP ZZOZ w Kozienicach zgodnie z załączonym przedmiotem zamówienia - Załącznik nr 2 do SIWZ.
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ.
3.3. Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (CPV):
24.11.11.40-8 Gazy medyczne
23.21.00.00-2 Propan i butan
4. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
4.1. Przedmiot zamówienia zawiera jedno niepodzielne zadanie.
4.2. Zamawiający nie dopuszcza dzielenia zadania.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.03.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa
  • Leki i produkty lecznicze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się