Przedmiotem postępowania jest zakup (dostawa) środków ochrony roślin jakościowo zgodnych z Polska Normą, w ilości i o parametrach wskazanych w zestawieniach załączonych do nin. SIWZ

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania jest zakup (dostawa) środków ochrony roślin jakościowo zgodnych z Polska Normą, w ilości i o parametrach wskazanych w zestawieniach załączonych do nin. SIWZ ( strona 23-32 SIWZ ).
Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy dostawy środków ochrony roślin do Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Przecławiu, ul. Podzamcze 2, 39-320 Przecław, pow. Mielec.
Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 2 dotyczy dostawy środków ochrony roślin do Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Przecławiu, Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Skołoszowie, ul. Piłsudskiego 8, 37-716 Orły, pow. Jarosław.
Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 3 dotyczy dostawy środków ochrony roślin do Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Przecławiu, Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian Nowy Lubliniec, ul. Doświadczalna 4, 37-611 Cieszanów pow. Lubaczów.
Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 4 dotyczy dostawy środków ochrony roślin do Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Przecławiu, Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian Dukla, ul. Trakt Węgierski 6, 38-450 Dukla

Dostarczone środki ochrony roślin winny być dopuszczone do obrotu w Polsce i powinny posiadać termin ważności minimum 12 miesięcy od dnia dostawy.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przedmiot zamówienia własnym środkiem transportu i na własny koszt, do miejsc dostaw określonych dla poszczególnych Zadań w wymaganych terminach realizacji dostaw.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.03.2018 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Podzamcze 2
Przecław 39320
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nawozy, środki ochrony roślin i chemia rolnicza

» Dane nabywcy

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Przecławiu
ul. Podzamcze 2
Przecław 39320
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się