Dostawa elementów umundurowania

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów umundurowania, wykonanych wg wzorów
określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich) (Dz. U. z 1998 r., Nr 112 poz. 713 z późn. zm.) oraz zgodnych ze wzorami umundurowania używanymi przez Straż Miejską Miasta Krakowa. Rozmiary dla poszczególnych części zamówienia zostaną ustalone
z wybranym Wykonawcą po zawarciu umowy. Na Wykonawcy ciąży wykazanie, że oferowane elementy umundurowania są zgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, dlatego też przedmiot zamówienia powinien być zaopatrzony w odpowiednie metki z opisem składu użytych materiałów lub do oferty powinna być dołączona oddzielna informacja Wykonawcy w tym zakresie, np. odpowiedni atest lub certyfikat.
Użyta nazwa „orzeł stylizowany” w SIWZ oznacza stylizowany wizerunek orła określony
w załączniku nr 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich).
Wzory złożone wraz z ofertą przetargową Wykonawcy, muszą być zgodne ze wzorami umundurowania używanymi przez Straż Miejską Miasta Krakowa. Oferty nie odpowiadające tym warunkom, zostaną odrzucone jako niezgodne z SIWZ. Obowiązujące wzory zostaną udostępnione zainteresowanym Wykonawcom w siedzibie Zamawiającego w godz. od 9:00 do 15:00 lub w formie fotografii wybranych elementów umundurowania mogą zostać przesłane drogą elektroniczną.
Poniżej w podpunktach podano ilości i terminy dostawy dla określonych elementów umundurowania, przy czym skróty oznaczają: SM - uzupełnienie umundurowania funkcjonariuszy SMMK,
EK – umundurowanie dla funkcjonariuszy Referatu Kontroli Odpadów finansowane ze środków GWSGO i AP – umundurowanie dla aplikantów SMMK.
Wykonawca winien udzielić pełnej (materiały i robocizna) gwarancji na wyroby będące
przedmiotem zamówienia na okres minimum 12 miesięcy.
Wybrani w części 1, 2, 3 i 4 Wykonawcy, będą zobowiązani do dokonania pomiarów indywidualnych w siedzibie Zamawiającego, w uzgodnionym terminie.
Elementy umundurowania, do których należy przyszyć emblematy, mają zostać dostarczone przez Wykonawcę w stanie gotowym do użytku. Emblematy do przyszycia dostarczy Zamawiający.
W cenie należy uwzględnić koszt naszycia emblematów oraz ich wysyłki przez Zamawiającego, do Wykonawcy, który zostanie wybrany w trybie przetargu.

Do oferty należy dołączyć wzory oferowanych elementów umundurowania.
(Załączone wzory będą zwrócone po zakończeniu postępowania zgodnie z art. 97 ust. 2 ustawy Pzp).
Do części 1, 2, 3, 4, 9 należy dołączyć próbki materiału o wymiarach min. 15 cm x 15 cm,
z atestem (świadectwem jakości) lub innymi dokumentami z ich opisem (opisem składu tkaniny).

Do części 1, 9 należy dołączyć próbki taśmy samoczepnej (rzepów) o wymiarach min. 15 mm x 10 cm, z atestem (świadectwem jakości, certyfikatem) lub innymi dokumentami z ich opisem (opisem składu–wykonania i parametrów taśmy).

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, jednak będą brane pod uwagę jedynie takie oferty, w których Wykonawca zaproponuje realizację zamówienia dla całej części, tj. dla wszystkich pozycji w tej części. Oferty nie spełniające tego wymogu zostaną odrzucone, w danej części, jako niezgodne z SIWZ.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp
Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.
Zamówienie jest podzielone na części, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia umieszczono w załącznikach dla każdej części.
Część 1 - Mundury
- mundur tzw. polowy (komplet: kurtka i spodnie) - 70 kpl.
- spodnie długie do munduru tzw. polowego - 82 szt.
Część 2 – Kurtki zimowe
- kurtka uniwersalna krótka z podpinką - 96 szt.
- kurtka zimowa długa 3/4 z podpinką - 98 szt.
Część 3 Kurtki, spodnie, spódnice
- kurtka wiatrówka tzw. olimpijka - 56 szt.
- spodnie gabardyna - 129 szt.
- spódnica gabardyna - 2 szt.
- spodnie tzw. tropik - 111 szt.
- spódnica tzw. tropik - 2 szt.
Część 4 Marynarki dwurzędowe - 10 szt.
Część 5 - Kurtki przeciwdeszczowe - 133 szt.
Część 6 – Koszule (damskie/męskie)
- koszula w kolorze błękitnym z długim rękawem tzw. służbowa - 160 szt.
- koszula w kolorze błękitnym z krótkim rękawem tzw. letnia - 213 szt.
- koszula w kolorze białym z długim rękawem tzw. służbowa - 88 szt.
- koszula w kolorze białym z krótkim rękawem tzw. letnia - 77 szt.
Część 7 Koszulki
- koszulka typu polo - 534 szt.
- koszulka T-shirt - 530 szt.
Część 8 - Czapki
- czapka zimowa - 51 szt.
- czapka Dokerka - 277 szt.
- czapka służbowa - 30 szt.
- czapka letnia typu sportowego - 93 szt.
Część 9 - Spodnie dla rowerzystów, krótkie - 20 szt.
Część 10 – Wyroby skórzane
- pas główny skórzany w kolorze czarnym - 91 szt.
- pasek wąski - 76 szt.
- koalicyjka - 35 szt.
Część 11 - Obuwie
- kozaki zimowe - 73 pary
- półbuty męskie - 122 pary
- półbuty męskie wyjściowe - 9 par
Część 12 - Obuwie specjalne
- buty całoroczne wysokie - 107 par
- buty letnie do munduru polowego - 25 par
Część 13 - Kurtka rowerowa - 18 szt.
Część 14 Obuwie sportowe
- buty sportowe (dla patrolu rowerowego) - 19 par
- buty sportowe (dla patrolu wodnego) - 3 pary
Część 15 – Golf ciemnogranatowy - 100 szt.
Część 16 – Szalik zimowy ciemnogranatowy - 70 szt.
Część 17 – Rękawiczki skórzane – 89 par
Część 18 Skarpety
- skarpety zimowe - 1132 pary
- skarpety letnie - 1052 pary
- skarpety sportowe - 128 par
Część 19 – Dystynkcje (pagony) -100 kpl. (1 kpl. = 2 szt.)
Część 20 - Naszywki haftowane
– emblemat Straż Miejska - 900 szt.
Część 21 – Galanteria (dodatki do mundurów)
- identyfikator imienny - 1 szt.
- spinka do krawata - 75 szt.
Część 22 - Polar - 311 szt.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.03.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Odzież i obuwie robocze i ochronne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się