Przetarg nieograniczony na zakup kompleksowego wyposażenia do pracowni gastronomicznych w ramach projektu "Nowoczesna szkoła zawodowa - najlepszym wyborem" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

» Opis zapytania

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę kompleksowego wyposażenia do pracowni gastronomicznych w ramach projektu „Nowoczesna szkoła zawodowa – najlepszym wyborem” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego prowadzone jest z podziałem na części:
a) Część pierwsza – dotyczy dostawy kompleksowego wyposażenia do pracowni gastronomicznej dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Łokietka w Lubaszczu – specyfikacja techniczna sprzętu została zawarta w załączniku nr 1a do SIWZ.
b) Część druga – dotyczy dostawy kompleksowego wyposażenia do pracowni gastronomicznej dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Samostrzelu – specyfikacja techniczna sprzętu została zawarta w załączniku nr 1b do SIWZ.
c) Część trzecia – dotyczy dostawy kompleksowego wyposażenia do pracowni gastronomicznej dla Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Kcyni – specyfikacja techniczna sprzętu została zawarta w załączniku nr 1c do SIWZ.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.03.2018 | 09:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii AGD z ostatnich 10 dni.