Dostawa środków czystości

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków czystości ( 6 części) przez okres obowiązywania umowy.
Okres ważności materiałów (przydatności do użycia)musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od daty dostawy do Zamawiającego, chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na krótszy okres ważności.
Wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia: Wszystkie zaoferowane przez wykonawcę towary, które w swoim składzie posiadają substancje niebezpieczne winny posiadać kartę charakterystyki.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.02.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się