Usługa przygotowywania i dostarczania posiłków w ramach projektu "STAŃ SIĘ KONKURENCYJNY Z UG - podnosimy kwalifikacje w małych i średnich przedsiębiorstwach" na Uniwersytecie Gdańskim.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne usługi przygotowywania i dostarczania posiłków w ramach projektu "STAŃ SIĘ KONKURENCYJNY Z UG - podnosimy kwalifikacje w małych i średnich przedsiębiorstwach" na Uniwersytecie Gdańskim.
Pod pojęciem „sukcesywne usługi” należy rozumieć realizację etapami, w miarę potrzeb Zamawiającego, na podstawie co miesięcznych zamówień składanych drogą elektroniczną.
Zamówienie obejmuje przygotowanie i dostawę posiłków wraz z zapewnieniem obsługi kelnerskiej w trakcie przerw kawowych, w szczególności podczas zajęć takich jak np.: szkolenia, studia podyplomowe.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego ilości jednostkowe przedstawione są w formularzu przedmiotowo-cenowym - załącznik nr 1a do SIWZ.
6. Miejscem wykonania usługi będą jednostki organizacyjne Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku i Sopocie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.02.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się