Dostawa polegająca na zakupie akcesoriów meblowych i materiałów do produkcji i remontu sprzętu kwaterunkowego w warsztatach RZI Szczecin.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup akcesoriów meblowych i materiałów do produkcji i remontu sprzętu kwaterunkowego w warsztatach RZI Szczecin.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery części:
Część I – Zakup produktów tj. kleje, farby, lakiery, rozcieńczalniki.
Część II – Zakup materiałów tapicerskich.
Część III – Zakup akcesoriów i części meblowych.
Część IV – Zakup materiałów drewnianych i drewnopochodnych.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych – na jedną lub więcej części zamówienia.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w „Specyfikacji Przedmiotu Zamówienia” załącznik nr 4.1 do SIWZ – dla części I zamówienia, załącznik nr 4.2 do SIWZ – dla części II zamówienia, załącznik nr 4.3 do SIWZ – dla części III zamówienia oraz załącznik nr 4.4 do SIWZ – dla części IV zamówienia.

4. Dostawa do magazynu RZI Szczecin przy ul. Ostrawickiej 16 w Szczecinie. Magazyn jest czynny w godz. 08:00-13:00 w dni powszednie od poniedziałku do piątku. Wykonawca zapewni transport na koszt własny. Za rozładunek odpowiada Wykonawca. Rozładunek obejmuje zdjęcie z pojazdu i ułożenie przedmiotu zamówienia przed magazynem wyznaczonym przez Zamawiającego w sposób umożliwiający jego przeliczenie i sprawdzenie jakości. Po sprawdzeniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia materiałów do magazynu. UWAGA: Nie zastosowanie się do zasad dotyczących rozładunku eliminuję dostawę.

5. Materiały wymienione w Specyfikacji Przedmiotu Zamówienia przeznaczone są do remontu i produkcji sprzętu kwaterunkowego meblowego drewnianego i tapicerowanego w Warsztacie Naprawy Sprzętu Kwaterunkowego. Materiały powinny być wyprodukowane w 2018 roku.
6. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o planowanej dostawie z 3 – dniowym wyprzedzeniem pismem na fax nr 261- 45 - 50 – 09.
7. Materiały powinny być dostarczone w opakowaniach z opisem asortymentu zgodnym z Specyfikacją Przedmiotu Zamówienia ze wskazaniem rodzaju materiału lub części, do którego mają zastosowanie.
Brak właściwego oznaczenia spowoduje nie przyjęcie dostawy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.02.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się