Przetarg nieograniczony 5/PN/D/PL/2018 r. na dostawy materiałów do Sterylizatorni SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 5 pakietów.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy do SPWZOZ w Stargardzie następującego asortymentu:
1) Pakiet nr 1 –Testy biologiczno – chemiczne.
Testy biologiczne i chemiczne jednokrotnego użycia przeznaczone do kontroli procesów sterylizacji, mycia i dezynfekcji.
2) Pakiet nr 2 – Materiały eksploatacyjne.
Sprawdzian zgrzewu, etykiety, taśmy samoprzylepne, taca sterylizacyjna z pokrywą
3) Pakiet nr 3 – Rękawy papierowo-foliowe.
Rękawy papierowo-foliowe przeznaczone do procesów sterylizacyjnych, z naniesionym wskaźnikiem sterylizacji w 3 metodach ; parze wodnej w nadciśnieniu (w zakresie temperatur 121st.C, 134st.C), formaldehydzie, tlenku etylenu.
4) Pakiet nr 4 – Opakowania do sterylizacji materiałów medycznych
Opakowania do sterylizacji materiałów medycznych. Materiały opakowaniowe przeznaczone do sterylizacji nasyconą parą wodną w nadciśnieniu w zakresie temperatur 121-134 st. C, formaldehydzie, tlenku etylenu, odporne na zamoczenie, posiadające dużą wytrzymałość mechaniczną, z wysoką barierowością bakteriologiczną, stabilność wymiarowa w stanie suchym i wilgotnym, niepylące.
5) Pakiet nr 5 – 2% roztwór formaldehydu z niską zawartością etanolu. Wyrób medyczny przeznaczony do przeprowadzania cyklu sterylizacyjnego w formaldehydowym sterylizatorze gazowym. Produkt powinien posiadać aktualne zaświadczenia i atesty świadczące o wymaganym dopuszczeniu do obrotu w Polsce przedmiotu oferty zgodnie z art. 5.1 Ustawy o wyrobach medycznych z 20.04.2004 Dz. U. nr. 93 poz. 896. Aktualna karta charakterystyki substancji niebezpiecznych, kartę charakterystyki i znak CE

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.02.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się