Dostawa odzieży roboczej i ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej dla Miejskiej Grupy Zakupowej jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Włocławek

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży roboczej i ochronnej, środków ochrony indywidualnej dla Miejskiej Grupy Zakupowej jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Włocławek.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają następujące załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, załącznik nr 2 – istotne postanowienia umowne.2. Przedmiot zamówienia składa się z pięciu (5) części: 1) Część I – Dostawa odzieży roboczej i ochronnej, środków ochrony indywidualnej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Włocławku. Dokładny opis asortymentu składającego się na część I zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 do SIWZ. 2) Część II - Dostawa odzieży roboczej i ochronnej, środków ochrony indywidualnej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. we Włocławku. Dokładny opis asortymentu składającego się na część II zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 do SIWZ. 3) Część III – Dostawa odzieży roboczej i ochronnej, środków ochrony indywidualnej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. we Włocławku. Dokładny opis asortymentu składającego się na część III zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 do SIWZ. 4) Część IV – Dostawa odzieży roboczej i ochronnej, środków ochrony indywidualnej dla Baza Spółka z o.o. we Włocławku. Dokładny opis asortymentu składającego się na część IV zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 do SIWZ.
5) Część V – Dostawa odzieży roboczej i ochronnej, środków ochrony indywidualnej oraz dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "SANIKO" Spółka z o.o. we Włocławku. Dokładny opis asortymentu składającego się na część V zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 do SIWZ. Na każdą część zawarta zostanie odrębna umowa.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.02.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się