Przygotowanie i dostarczanie posiłków obiadowych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

» Opis zapytania

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą poniższe zadania:
Zadanie 1
Dostarczanie posiłków obiadowych dla podopiecznych MOPS do Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Księcia Józefa 1 w Pruszkowie.
Zamawiający informacyjnie podaje, że dziennie ilość obiadów kształtuje się na poziomie 80-ciu.

Zadanie 2:
Dostarczanie posiłków obiadowych dla podopiecznych MOPS do ich miejsca zamieszkania (usługa ta zostanie wykonana u osób wskazanych i wymagających tego rodzaju pomocy i będzie realizowana według przekazanej dostawcy imiennej listy adresowej sporządzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).
Zamawiający informacyjnie podaje, że dziennie ilość obiadów kształtuje się na poziomie 45-ciu.

Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby zamawianych posiłków o 15%.
W kalkulacji ceny należy uwzględnić powyższe zadania w przeliczeniu na jeden posiłek obiadowy i zastosować w stosunku do szacunkowej wartości podanej do realizacji całego zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.02.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi cateringowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się