Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie żywienia

» Opis zapytania

ZADANIE NR 1 - świadczenie usług w zakresie żywienia osób nieletnich przebywających w Policyjnej Izbie
Dziecka.
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie całodziennego żywienia osób nieletnich, przez siedem dni w tygodniu, również w dni wolne od pracy i święta, przebywających w Policyjnej Izbie Dziecka w Łodzi mieszczącej się przy ul. Skrzywana 14. Łódź
2. Przedstawione ilości osób uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia i określone w formularzu asortymentowo - cenowym (kalkulacji) są ilościami prognozowanymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, mogą one ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia, ale ogólna wartość przedmiotu zamówienia nie przekroczy kwoty zapisanej w umowie.
3. Ostateczna ilość żywionych będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego, a w przypadku mniejszych potrzeb, nie mogą one stanowić podstaw do roszczeń ze strony Wykonawcy.
4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3.1. do przedmiotowego wniosku – opis przedmiotu zamówienia.

ZADANIE NR 2 - świadczenie usług w zakresie żywienia osób zatrzymanych w PdOZ KMP w Łodzi
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie całodziennego żywienia osób zatrzymanych, przez siedem dni w tygodniu, również w dni wolne od pracy i święta, przebywających
w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) KMP w Łodzi, przy ul. Sienkiewicza 28/30.
2. Przedstawione ilości osób objęte w przedmiocie zamówienia i wskazane w formularzu
asortymentowo - cenowym (kalkulacji) są ilościami prognozowanymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, mogą one ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia, ale ogólna wartość przedmiotu zamówienia nie przekroczy kwoty zapisanej w umowie.
3. Ostateczna ilość żywionych będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego, a w przypadku mniejszych potrzeb, nie mogą one stanowić podstaw do roszczeń ze strony Wykonawcy.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 3.2. do przedmiotowego wniosku – opis przedmiotu zamówienia.

ZADANIE NR 3 - świadczenie usług w zakresie żywienia osób zatrzymanych w PdOZ KPP w Poddębicach
oraz stanów osobowych na zlecenie Wydziału GMT KWP w Łodzi
1. Przedmiotem zamówienia jest:
a) świadczenie usług w zakresie całodziennego żywienia osób zatrzymanych, przez siedem dni w tygodniu, również w dni wolne od pracy i święta, przebywających w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) KPP w Poddębicach przy ul. Targowej 22, 99-200 Poddębice
b) świadczenie usług w zakresie żywienia stanów osobowych na zlecenie Wydziału GMT KWP w Łodzi przebywających na terenie danego powiatu.
2. Przedstawione ilości osób objęte w przedmiocie zamówienia i wskazane w formularzu asortymentowo - cenowym (kalkulacji) są ilościami prognozowanymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, mogą one ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia, ale ogólna wartość przedmiotu zamówienia nie przekroczy kwoty zapisanej w umowie.
3. Ostateczna ilość żywionych będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego, a w przypadku mniejszych potrzeb, nie mogą one stanowić podstaw do roszczeń ze strony Wykonawcy.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 3.4. do przedmiotowego wniosku – opis przedmiotu zamówienia.

ZADANIE NR 4 - świadczenie usług w zakresie żywienia osób zatrzymanych w PdOZ KPP w Radomsku oraz stanów osobowych na zlecenie Wydziału GMT KWP w Łodzi.
1. Przedmiotem zamówienia jest:
a) świadczenie usług w zakresie całodziennego żywienia osób zatrzymanych, przez siedem dni w tygodniu, również w dni wolne od pracy i święta, przebywających w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) KPP w Radomsku przy ul. Piłsudskiego 56, 97-500 Radomsko.
b) świadczenie usług w zakresie żywienia stanów osobowych na zlecenie Wydziału GMT KWP w Łodzi przebywających na terenie danego powiatu.
2. Przedstawione ilości osób objęte w przedmiocie zamówienia i wskazane w formularzu asortymentowo - cenowym (kalkulacji) są ilościami prognozowanymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, mogą one ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia, ale ogólna wartość przedmiotu zamówienia nie przekroczy kwoty zapisanej w umowie.
3. Ostateczna ilość żywionych będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego, a w przypadku mniejszych potrzeb, nie mogą one stanowić podstaw do roszczeń ze strony Wykonawcy.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 3.5. do przedmiotowego wniosku – opis przedmiotu zamówienia.

ZADANIE NR 5- świadczenie usług w zakresie żywienia osób zatrzymanych w PdOZ KMP w Skierniewicach oraz stanów osobowych na zlecenie Wydziału GMT KWP w Łodzi.
1. Przedmiotem zamówienia jest:
a) świadczenie usług w zakresie całodziennego żywienia osób zatrzymanych, w tym także w dni wolne od pracy i święta, przebywających w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) KMP w Skierniewicach przy ul. Jana III Sobieskiego 69, 96-100 Skierniewice.
b) świadczenie usług w zakresie żywienia oraz stanów osobowych na zlecenie Wydziału GMT KWP w Łodzi przebywających na terenie danego powiatu.
2. Przedstawione ilości osób objęte w przedmiocie zamówienia i wskazane w formularzu asortymentowo - cenowym (kalkulacji) są ilościami prognozowanymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, mogą one ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia, ale ogólna wartość przedmiotu zamówienia nie przekroczy kwoty zapisanej w umowie.
3. Ostateczna ilość żywionych będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego, a w przypadku mniejszych potrzeb, nie mogą one stanowić podstaw do roszczeń ze strony Wykonawcy.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 3.8. do przedmiotowego wniosku – opis przedmiotu zamówienia

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.02.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się