Zapytanie o informację dotyczącą możliwości złożenia oferty na dostawę artykułów chemii gospodarczej

» Opis zapytania

Departament Zakupów i Administracji, Biuro Zakupów przeprowadza badanie rynku celem uzyskania informacji odnośnie możliwości złożenia oferty na dostawę artykułów chemii gospodarczej wyspecyfikowanych w załączonym wykazie.

Przystąpienie do niniejszego badania rynku zostanie uznane jako wyraz zainteresowania ze strony Wykonawcy przystąpieniem do ewentualnego postępowania i zamiarem złożenia oferty.

Wykaz artykułów chemii gospodarczej stanowiących przedmiot zapytania zawarto w pliku - do pobrania w zakładce Dokumenty.

W przypadku złożenia deklaracji udziału w postępowaniu prosimy o dołączenie wypełnionej ankiety.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.02.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się