Dostawa preparatów GENESOL

» Opis zapytania

Departament Zakupów i Administracji, Biuro Zakupów planuje przeprowadzenie postępowania przetargowego na dostawę środków uzdatniających wodę GENESOL dla TAURON Wytwarzanie S.A.-Oddział Elektrownia Stalowa Wola w Stalowej Woli, bez dopuszczenia możliwości składania ofert na produkty równoważne.

Zainteresowanych wykonawców mogących zrealizować przedmiot zamówienia prosimy o przesłanie informacji w systemie ("zapisz" i "złóż ofertę")Jednocześnie prosimy dołączyć następujące informacje:

1. Nazwa i adres firmy
2. Nr NIP
3. Adres e-mail, na który zostanie przesłana informacja o wszczętym postępowaniu
4. Dane kontaktowe

Zgłoszenie należy przesłać w terminie do dnia 08.02.2018 r. do godziny 13:00.

Wymagane dane są niezbędne do wprowadzenia Państwa do Bazy Wykonawców, a następnie przesłania informacji o wszczęciu postępowania.

W zakładce "dokumenty" znajdują się następujące załączniki:
- Załącznik nr 1- Podręcznik Oferenta

Niniejsze zapytanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert lecz wyłącznie badanie rynku.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.02.2018 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się