Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Departamentu Przedsiębiorczości i Strategii Marki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Departamentu Przedsiębiorczości i Strategii Marki Urzędu Marszałkowskiego Województwa”.
2. Świadczenie usług cateringowych będzie odbywało się sukcesywnie - w oparciu o poszczególne zlecenia Zamawiającego – w okresie obowiązywania umowy w ramach organizowanych przez Zamawiającego spotkań.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.
4. Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 55520000 - 1 - usługi dostarczania posiłków.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.02.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi cateringowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się