DOSTAWY WĘŻY TŁOCZNY POŻARNICZYCH I PRĄDOWNIC UNIWERSALNYCH DLA TAURON WYTWARZANIE S. A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA JAWORZNO III, SIERSZA, STALOWA WOLA

» Opis zapytania

Zapraszamy do udziału w drugiej rundzie zapytania ofertowego. Prosimy o złożenie oferty uwzględniającej maksymalne upusty cenowe na dostawę nw. materiał:
1) 320-150-190-0 PRĄDOWNICA UNIWERSALNA FI 25mm (hydrantowa krótka z nasadą 25 1’’)15,00 szt.
2) 320-150-175-0 PRĄDOWNICA UNIWERSALNA FI 52mm (hydrantowa krótka z nasadą 52 2’’) 6,00 szt.
Adres dostawy: TAURON Wytwarzanie S.A. -Oddział Elektrownia Jaworzno III ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno
3) 320-010-056-0 WĄŻ TŁOCZNY POŻARNICZY WP 52 (powlekany zewnętrznie plastizolem poliuretanowym, świadectwo dopuszczenia CNBOP, średnica wewnętrzna [mm] – 52, długość [m] – 20, ciśnienie robocze [MPa] - 1,5, ciśnienie próbne [MPa] - 2,25, ciśnienie rozrywające [MPa] - 4,5) 8,00 szt.
Adres dostawy: TAURON Wytwarzanie S.A. -Oddział Elektrownia Siersza 32-541 Trzebinia
4) 320-150-180-0 PRĄDOWNICA UNIWERSALNA O 52 PW 52/R Z ZAWOREM (Ciśnienie robocze - 0,6 MPa, Średnica dyszy wylotowej - 12mm, materiały: odlewy aluminiowe ze stopu AK 11 (AlSi 11), PCV, uszczelki – guma)4,00 szt.
Adres dostawy: TAURON Wytwarzanie S.A. -Oddział Elektrownia Stalowa Wola ul. Energetyków 13, 37-450 Stalowa Wola
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją poniższych kryteriów i zastrzeżeń określonych przez Zamawiającego. Akceptując warunki Zamawiającego, Oferent oświadcza, ze jego oferta jest zgodna z zapytaniem i spełnia parametry określone przez Zamawiającego:
transport na bazie DDP – magazyn Odbiorcy wg. Incoterms 2010,
• termin ważności oferty nie krótszy niż: 30 dni
• warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
• towar musi być fabrycznie nowy
• gwarancja – (składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę miesięcy od dnia dostawy),
• termin dostawy: jak najkrótszy(składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę dni od dnia otrzymania zamówienia do dnia dostawy),
• wymagany dowód dostawy,
ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO:
Zamawiający NIE dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta dotyczyć musi wszystkich pozycji wyszczególnionych w Zadaniu
Oferty niespełniające powyższych wymogów będą odrzucone.
1. Kryterium oceny ofert: cena jednostkowa netto oparta na bazie DDP do Odbiorcy według Incoterms 2010. W cenie ofertowej netto wyrobu należy uwzględnić:
 cenę produktu,
 cenę transportu,
 cło w przypadku importu /gdy obowiązuje/
 inne składniki ceny /np. rabaty, upusty itp./
2. W zakładce dokumenty znajduje się podręcznik Oferenta.
3.Zastrzezenia Zamawiającego:
3.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
3.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie Zapytania elektronicznego Rfx lub aukcji elektronicznej.
3.3 W przypadku dogrywki w formie aukcji elektronicznej, Zamawiający zaprosi drogą elektroniczną do udziału w licytacji elektronicznej wszystkich Wykonawców, którzy złożą oferty nie podlegające odrzuceniu, wyznaczając termin otwarcia aukcji elektronicznej nie krótszy niż 1 dzień roboczy od dnia przekazania zaproszenia, chyba że zostanie uzgodniony z Wykonawcami termin krótszy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.02.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt p. poż.

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się