Usługa dostarczania, przygotowania i wydawania śniadań gościom zamieszkującym w pokojach gościnnych Domu Studenckiego Jowita, ul. Zwierzyniecka 7 w Poznaniu w okresie 24 miesięcy

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa dostarczania, przygotowywania i wydawania śniadań gościom zamieszkującym w pokojach gościnnych Domu Studenckiego Jowita, ul. Zwierzyniecka 7 w Poznaniu w okresie 24 miesięcy. Przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr A do SIWZ. Załącznikiem stanowiącym integralną część przyszłej umowy będzie szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wskazujący zakres usługi zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr A do SIWZ. Zamawiający szacuje wykonanie przedmiotu zamówienia w nieprzekraczalnej ilości 16 320 zestawów śniadań. Ostateczna ilość dostarczonych, przygotowanych i wydawanych śniadań będzie uzależniona od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, a w związku z tym ilość zamówionych w okresie obowiązywania umowy śniadań może być niższa niż 16 320 zestawów, a całkowita rzeczywiste wynagrodzenie zapłacone wykonawcy w okresie obowiązywania umowy może być niższe od wartości umowy. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.02.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się