Dostawa środków piorących, pomocniczych i dezynfekcyjnych do prania wodnego bielizny szpitalnej, bielizny operacyjnej, odzieży ochronnej i innego asortymentu szpitala przeznaczonego do prania i dezynfekcji oraz środka do dezynfekcji wózków transportowych w komorze dezynfekcyjnej. Dzierżawa systemu dozującego środki piorące i dezynfekcyjne.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków piorących, pomocniczych i dezynfekcyjnych do prania wodnego bielizny szpitalnej, bielizny operacyjnej, odzieży ochronnej i innego asortymentu szpitala przeznaczonego do prania i dezynfekcji oraz środka do dezynfekcji wózków transportowych w komorze dezynfekcyjnej. Dzierżawa systemu dozującego środki piorące i dezynfekcyjne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do siwz. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania zamówienia na zasadach i warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do siwz.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.02.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się