Sukcesywna dostawa wodnego roztworu siarczanu żelaza (III)

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wodnego roztworu siarczanu żelaza (III) niezbędnego do wspomagania procesów oczyszczania ścieków poprzez: strącanie fosforu ze ścieków, usuwanie siarkowodoru ze ścieków, wspomaganie zagęszczania i odwadniania osadów, redukcja ładunków w ściekach dopływających w trakcie procesów oczyszczania ścieków w świetle utrzymania warunków zgodnych z pozwoleniem wodno-prawnym.
Opis:
a) Wzór chemiczny: Fe2(SO4)3;
b) Postać: ciemnobrązowy roztwór;
c) Skład chemiczny: żelazo ogólne (Fe) 11,8 ± 0,4%; żelazo (Fe2+) 0,4 ± 0,3%; wolny kwas -5,0 - 0,0%; gęstość w kg/m3 (20°C) 1500 – 1570.
d) Lepkość: (-10°C) 350 mPas; (0°C) 100 mPas; (20°C) 60 mPas;
e) pH poniżej 1.
1.1. Wodny roztwór siarczanu żelaza (III) zamawiający zakupi w ilości maksymalnej 216 000 kg.
1.2. Zgodnie z zastrzeżeniem zawartym w prawie opcji zamawiający zrealizuje w sposób pewny zakup:
- wodnego roztworu siarczanu żelaza (III) w ilości 24 ton.
1.3 Pozostałe ilości będą realizowane zgodnie z przedstawionym poniżej zapisem dotyczącym możliwości skorzystania z prawa opcji.
1.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a do DIWZ.
2. Oferta powinna uwzględniać wycenę następujących usług towarzyszących, związanych pośrednio z wykonywanymi dostawami tj.:
- transport do Oczyszczalni ścieków, 22-100 Chełm, ul. Bieławin 5 w godzinach od 7:00 do 15:00 w dni robocze,
- rozładunek w miejscu wskazanym przez przedstawicieli zamawiającego,
- zaangażowanie sprzętu, itd.
2.1. Wykonawca składając ofertę gwarantuje, iż dysponuje niezbędnymi zezwoleniami oraz pojazdami, a także przeszkolonym personelem zgodnie z przepisami dotyczącymi przewozu materiałów niebezpiecznych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.02.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się