Dostawę tlenu medycznego, dwutlenku węgla dla potrzeb Miejskiego Szpitala Zespolonego

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zamawiającego tlenu medycznego i dwutlenku węgla medycznego w butlach Wykonawcy wraz z dzierżawą butli przez okres obowiązywania niniejszej umowy w ilościach i w zakresie wymienionym w formularzu asortymentowo – cenowym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi ilościami został szczegółowo określony w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.02.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się