Zakup i dostawa kwasu siarkowego (VI) 96%

» Opis zapytania

Zakup i dostawa kwasu siarkowego (VI) 96% zgodnie z załączonymi parametrami zawartymi w Charakterystyce Jakościowej nr 3/ZMN stanowiącej Załącznik nr 1 do SIWZ.

Ilość: około 500-550 ton, w tym:
300-400 ton w marcu - kwietniu 2018 r. Pozostała ilość: 100-150 ton w okresie od 1.07.2018 r. do 31.12.2018 r. sukcesywnie w zależności od potrzeb.

Kupujący zobowiązany jest do złożenia zamówienia/harmonogramu dostaw co najmniej
na 5 dni roboczych przed planowaną datą dostawy.

Wielkość jednorazowej dostawy: ok 23-24 tony na osobne wywołanie za pomocą narzędzi elektronicznych lub telefonicznie.

Miejscem realizacji zamówienia jest: DAP Krupski Młyn (42-693), ul. Krasickiego 11 (zgodnie z Incoterms 2010) .

Dostawa w autocysternach z dolnym spustem umieszczonym z tyłu lub boku, podłączenie typu EURO; autocysterna musi posiadać zawór zapowietrzający automatycznie reagujący na podciśnienie w komorze autocysterny.

Wykonawca może zwrócić się drogą elektroniczną w SWZ do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ (w tym zgłoszenie propozycji zmian do Projektu umowy) w terminie określonym w SWZ jako "ostateczny termin zadawania pytań".

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.02.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Sekcja Zaopatrzenia Surowcowego, ul. Plac Alfreda Nobla 1, 43-150 Bieruń


» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Sekcja Zaopatrzenia Surowcowego


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się