DOSTAWA ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków do dezynfekcji, mycia pielęgnacji rąk i skóry; mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych, mycia i dezynfekcji powierzchni, sprzętu w myjnio dezynfektorze oraz wózków – termosów do przewożenia posiłków, dezynfekcji pływalni i niecki basenowej, wanien do masażu podwodnego oraz preparatów do uzdatniania wody basenowej, szczegółowo określonych w Załączniku nr 3 do SIWZ, w którym podano szacunkową ilość produktów.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 i nr 3 do SIWZ.
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 i 7A do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.01.2018 | 11:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki higieny osobistej

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się