Dostawa materiałów budowalnych i hudraulicznych

» Opis zapytania

Dostawa materiałów budowlanych i hydraulicznych, zgodnie ze specyfikacją dostaw. Wypełnioną specyfikację dostaw należy dołączyć do oferty.
dla Sekcji Eksploatacji Działdowo, Olsztyn, Ełk;
- asortyment i ilości wg załączonej specyfikacji dostaw. Dostawy wg potrzeb Zamawiającego, ilości będą zgłaszane - przesyłane na zamówieniu. Realizacja dostaw w terminie 7 dni od daty otrzymania zamówienia do dnia 31.12.2018r.
Podane przez zamawiającego ilości w specyfikacji są ilościami szacunkowymi służącymi do wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości wymienionego asortymentu w ramach wartości umowy. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia ilości asortymentu określonego w specyfikacji dostaw do umowy, jednakże nie więcej niż do 10% wartości umowy. W przypadku zmniejszenia ilości zamawianych towarów Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń finansowych z tego tytułu.
- dostawy opcjonalne - do dnia 31.12.2018r.
- Miejsce dostaw - Sekcja Eksploatacji Działdowo, 13-200 Działdowo ul. Grunwaldzka 49; Sekcja Eksploatacji Olsztyn, 10-426 Olsztyn ul. Magazynowa 1; Sekcja Eksploatacji 19-300 Ełk ul Suwalska 2A
- minimum logistyczne - 200 zł;
- dostawy na koszt wykonawcy
- dostawy zgodnie ze specyfikacją dostaw dołączoną do elektronicznego formularza oferty, którą należy wycenić i dołączyć do oferty.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.01.2018 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa
  • Urządzenia chłodzące i grzewcze
  • Materiały budowlane
  • Narzędzia
  • Metale
  • Tworzywa sztuczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się