Zakup i dostawa alkoholu izopropylowego

» Opis zapytania

Zakup i dostawa alkoholu izopropylowego o parametrach
zgodnych z załączoną Charakterystyką Jakościową
Ilość - 1200dm3
Minimalna ilość w dostawie - 100dm3
Termin dostaw -01.02.2018-31.03.2019. Do każdej dostawy dołączone dokumenty dostawy (WZ lub FV) oraz oświadczenie na zgodność z parametrami zawartymi w zał. nr.1
Sposób i miejsce dostawy - CIP Bieruń
Dostawca zobowiązany jest do poinformowania o posiadanych systemach zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwa informacji i BHP.
Nowy dostawca zobowiązany jest do przekazania bezpłatnej próbki w ilości 10 l, w celu przeprowadzenia badań na przydatność do produkcji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.01.2018 | 08:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się