Przegląd, konserwacja oraz serwis w przypadkach awarii, systemów zabezpieczenia technicznego w kompleksach wojskowych będących na zaopatrzeniu 35 WOG w roku 2018

» Opis zapytania

3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie wykonania przeglądu, konserwacji oraz serwis w przypadku awarii systemów zabezpieczeń technicznych, w celu utrzymania ich w stałej sprawności technicznej, w obiektach wojskowych będących na zaopatrzeniu 35 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w roku 2018. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu ograniczonego.

3.2. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na dwie części.

Część nr 1: Świadczenie usług w zakresie wykonania przeglądu, konserwacji oraz serwis w przypadku awarii systemów zabezpieczeń technicznych, w celu utrzymania ich w stałej sprawności technicznej w niżej wymienionych obiektach wojskowych będących na zaopatrzeniu 35 WOG
1) w Krakowie przy ulicach:
 Wrocławska nr 21;
 Głowackiego nr 11;
 Zyblikiewicza nr 1;
 Mogilska nr 85;
 Rydla nr 19;
 Odrowąża nr 7;
 Montelupich nr 3;
 Koletek nr 10;

2) Tarnów, ul. Dąbrowskiego 11,
3) Nowy Sącz, ul. Czarnieckiego 13,
4) Jednostka Wojskowa Niedźwiedź 32- 090 Słomniki.

Wykaz urządzeń przeznaczonych do przeglądu i konserwacji w danych kompleksach wojskowych zostanie dołączony jako załącznik do SIWZ w II etapie postępowania.


Część nr 2: Świadczenie usług w zakresie wykonania przeglądu, konserwacji oraz serwis w przypadku awarii systemów zabezpieczeń technicznych, w celu utrzymania ich w stałej sprawności technicznej w niżej wymienionych obiektach wojskowych będących na zaopatrzeniu 35 WOG
1) w Krakowie przy ulicach:
 Skrzatów nr 2;
 Ułanów nr 43;
 Wrocławska nr 82;
 Rakowicka nr 29, COL-DKL;
 Rakowicka nr 29, EU OHQ;
 Rakowicka nr 29, RWT;
 Rakowicka nr 29, WKT;
 Rakowicka nr 29, ZZWT;
 Rakowicka nr 22, WBE;
 Rakowicka nr 22, bud. nr 2;
 Dietla nr 30;

2) Rząska, ul. Krakowska 2,
3) Jednostka Wojskowa Kłaj;

Wykaz urządzeń przeznaczonych do przeglądu i konserwacji w danych kompleksach wojskowych zostanie dołączony jako załącznik do SIWZ w II etapie postępowania.

3.3. Zamówienie musi być zrealizowane zgodnie z:

 Normą Obronną NO-04-A004-8:2016 część 8: Eksploatacja;
 Normą Obronną NO-04-A004-1:2016 część 1: Wymagania ogólne,
 Polską Normą PN 93/E-08390/14.

3.4. Konserwacja urządzeń systemów alarmowych, systemów kontroli dostępu i systemów telewizji dozorowej dokonana będzie dwukrotnie:

 po raz pierwszy w okresie od podpisania umowy do czerwca 2018 r.,
 po raz drugi w okresie od lipca do grudnia 2018 r.
jednocześnie w pierwszym z przedstawionych wyżej terminów konserwacji, zleceniobiorca dokona tzw. przeglądu rocznego określonego w Normie Obronnej
NO-04-A004-8:2016,
3.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7 do informacji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.01.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się