Zapytanie o informację dotyczącą cen rynkowych kwasu adypinowego

» Opis zapytania

Departament Zakupów i Administracji, Biuro Zakupów przeprowadza badanie rynku celem uzyskania informacji o aktualnej cenie kwasu adypinowego.
Planowana dostawa jednorazowa to 22 tony kwasu w opakowaniach o pojemności 25 kg.
Produkt musi posiadać : zawartość kwasu adypinowego min. 95%; zawartość wody- mniejszą lub równą 0,3%. Planowana dostawa w połowie lutego br. do Oddziału El. Łaziska.

Przystąpienie do niniejszego badania rynku zostanie uznane jako wyraz zainteresowania ze strony Wykonawcy przystąpieniem do ewentualnego postępowania i zamiarem złożenia oferty.

Zainteresowanych wykonawców mogących zrealizować przedmiot zamówienia prosimy o przesłanie informacji w systemie ("zapisz" i "złóż ofertę")Jednocześnie prosimy Wykonawców nie zarejestrowanych na Platformie o dołączenie następujących informacji:

1. Nazwa i adres firmy
2. Nr NIP
3. Adres e-mail, na który zostanie przesłana informacja o wszczętym postępowaniu
4. Dane kontaktowe

Zgłoszenie należy przesłać w terminie do dnia 08.01.2018 r. do godziny 10:00.

Wymagane dane są niezbędne do wprowadzenia Państwa do Bazy Wykonawców, a następnie przesłania informacji o wszczęciu postępowania.

W zakładce "dokumenty" znajduje się
- Załącznik nr 1- Podręcznik Oferenta


Niniejsze zapytanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert lecz wyłącznie badanie rynku.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.01.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się