Dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Jarocin oraz dzierżawa pomieszczeń stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Jarocinie w roku 2018

» Opis zapytania

Zamówienie obejmuje przygotowanie i dostawę posiłków dla uczniów szkół z terenu Gminy Jarocin zgodnie z wymogami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017r. poz.149z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz. U. z 2007 Nr 80, poz. 545), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U z 2016 poz. 1154) oraz dzierżawę pomieszczeń stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Jarocinie w roku 2018 oraz niniejszej specyfikacji.
Zakres zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług żywieniowych polegających na:
a)przygotowaniu i dostarczeniu obiadów dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Domostawie w termosach ze stali nierdzewnej będących własnością Zamawiającego (z wyłączeniem dni wolnych od nauki). Szacunkowa liczba uczniów korzystających z posiłków finansowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie wynosi – 30; odległość od dzierżawionej stołówki 7 km.
b) przygotowaniu i wydawaniu obiadów dla uczniów Szkoły Podstawowej w Jarocinie (z wyłączeniem dni wolnych od nauki). Szacunkowa dzienna liczba uczniów korzystających z posiłków finansowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie wynosi 67, z tego: szkoła podstawowa –46 uczniów; gimnazjum – 21 uczniów;
c) przygotowaniu i dostarczeniu obiadów dla uczniów Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” z Odziałem Przedszkolnym im. Św. Stanisława Kostki w Golcach w termosach ze stali nierdzewnej będących własnością Zamawiającego (z wyłączeniem dni wolnych od nauki). Szacunkowa dzienna liczba uczniów korzystających z posiłków finansowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie wynosi - 20; odległość od dzierżawionej stołówki 6,5 km.
d) przygotowaniu i dostarczeniu obiadów dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Mostkach - Sokalach w termosach ze stali nierdzewnej będących własnością Zamawiającego (z wyłączeniem dni wolnych od nauki). Szacunkowa dzienna liczba uczniów korzystających z posiłków finansowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie wynosi - 18; odległość od dzierżawionej stołówki 6,2km.
e) przygotowaniu i dostarczeniu obiadów dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Szyperkach w termosach ze stali nierdzewnej będących własnością Zamawiającego (z wyłączeniem dni wolnych od nauki). Szacunkowa dzienna liczba uczniów korzystających posiłków finansowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie wynosi - 21; odległość od dzierżawionej stołówki 2,5 km.
f) przygotowaniu i dostarczeniu obiadów dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Zdziarach w termosach ze stali nierdzewnej będących własnością Zamawiającego (z wyłączeniem dni wolnych od nauki). Szacunkowa dzienna liczba uczniów korzystających z posiłków finansowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie wynosi - 4; odległość od dzierżawionej stołówki 7 km.
Szacunkowa ilość posiłków w roku 2018 wynosić będzie 29 120 z czego szacunkowa ilość wynosić będzie 160 posiłków przez 182 dni.
2.Liczba posiłków może ulegać zmianie, co oznacza, że nie stanowi ostatecznego wymiaru zamówienia i nie może być podstawą do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych (przygotowywanych) posiłków lub podstawą wykonania zamówienia) Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie wyłącznie za faktycznie przygotowane i wydane posiłki.
3. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia nie więcej niż o 20 % wielkości zamówienia w okresie trwania zadania w przypadku:
a) zmiany liczby dożywianych uczniów,
b) dni wolnych ustanowionych w trakcie trwania roku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,
c)zmiany okresu realizacji zamówienia, uzależnionego od poziomu uzyskanej dotacji z programu: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
d) wstrzymania transz pieniędzy państwowych, otrzymywanych w formie dotacji w ramach programu: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
4. Godziny wydawania posiłków w Szkole Podstawowej w Jarocinie i dostarczania posiłków do pozostałych szkół Wykonawca ustali z Dyrektorami poszczególnych szkół.
Wykonawca w ramach świadczonych usług jest zobowiązany do współpracy z Dyrektorami Szkół i Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej.
5. Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowywania obiadów jednodaniowych.
Wskazane posiłki muszą być przygotowane w następującej formie:
-dwa razy w tygodniu (wtorki i czwartki) zupa z mięsną wkładką o pojemności 350 ml (w tym 50g mięsa lub kiełbasy) podana ze świeżym pieczywem bez ograniczenia ilościowego, kompot lub herbata
- trzy razy w tygodniu (poniedziałki, środy i piątki) drugie danie będące posiłkiem mięsnym lub rybnym z surówką lub gotowanymi jarzynami oraz kompotem lub sokiem owocowym. Do mięsa mogą być podawane zamiennie ziemniaki, kasza, ryż, makaron. Drugie danie mogą też stanowić pierogi, naleśniki, kopytka, makaron z sosem, krokiety lub inne. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki jednodaniowe o kaloryczności nie mniejszej niż 550 kcal i gramaturze nie mniejszej niż: ziemniaki, kasza, ryż lub makaron - 200 g, mięso lub ryba - 80 g, surówka lub jarzyny - 100 g, pierogi, naleśniki z serem, kopytka, makaron z sosem, krokiety lub inne - 200 g, kompot lub herbata– 200 ml. Zamawiający zastrzega, że danie takie jak pierogi, naleśniki z serem, kopytka, makaron z sosem, krokiety winny być maksimum 2x (dwa razy) w miesiącu.
Podawane mięso nie może być tłuste i przerośnięte.
Wartość kaloryczna posiłku 550 kcal.
Surówki powinny być urozmaicone. Warzywa drobno pokrojone lub starte na tarce.
Zamawiający zastrzega, aby dzieciom nie podawano skrzydełek drobiowych.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przygotowywał posiłki zgodnie z zalecanym modelem żywienia o charakterze prozdrowotnym, w tym m.in. poprzez duży udział warzyw w każdym posiłku.
Posiłki powinny posiadać odpowiednie walory smakowe i zapachowe oraz estetyczny wygląd.
Przygotowanie posiłków odbywać się będzie z artykułów zakupionych przez Wykonawcę

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.12.2017 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi cateringowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się