Dostawa gazów technicznych dla laboratoriów PIG-PIB

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów technicznych dla laboratoriów PIG-PIB z podziałam na 4 części:
Część 1 – argon ciekły
Część 2 – azot ciekły
Część 3 – gazy techniczne
Część 4 – hel
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w:
- załączniku nr 1 do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”;
- załączniku nr 2 do SIWZ – „Istotne postanowienia umowy”.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.12.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się