Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Dębicy w 2018 roku.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są usługi społeczne na: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Dębicy w 2018 roku.
2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą:
- usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla przesyłek listowych w zakresie ich przyjmowania od Zamawiającego, przemieszczania i doręczania odbiorcy zlokalizowanemu na terenie całego kraju, oraz za granicą – wg obszarów wskazanych w zał. nr 6 do SIWZ,
- doręczanie Zamawiającemu zwrotów przesyłek listowych nie doręczonych odbiorcy, po wyczerpaniu wszystkich możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy,
- odbiory od Zamawiającego z jego siedziby (kancelaria, pok. 20), przesyłek listowych przeznaczonych do nadania.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.12.2017 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa
  • Usługi kurierskie i pocztowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się