Sprzedaż i dostawa pieluchomajtek na podstawie recept (wniosków) dla potrzeb tutejszego Domu.

» Opis zapytania

Sprzedaż i dostawa pieluchomajtek dla Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku,
ul. Baranowicka 203 na podstawie recept (wniosków) na warunkach określonych przez Ministerstwo Zdrowia dotyczących refundacji wyszczególnionych w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.12.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki higieny osobistej

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się