Świadczenie usług restauracyjnych – przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla dzieci uczęszczających do szkół w Gminie Świedziebnia w 2018 r.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług restauracyjnych – przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla dzieci uczęszczających do szkół w Gminie Świedziebnia w 2018 roku dla szacunkowej liczby uczniów w poszczególnych szkołach:
a) Szkoła Podstawowa w Świedziebni - 103 posiłki dziennie,
b) Szkoła Podstawowa w Janowie - 57 posiłków dziennie,
c) Szkoła Podstawowa w Świedziebni – Filia w Michałkach - 8 posiłków dziennie,
d) Szkoła Podstawowa w Świedziebni – Filia w Zasadach - 20 posiłków dziennie,
e) Gimnazjum w Świedziebni - 57 posiłków dziennie,
Razem ilość dzieci objętych dożywianiem: 245 posiłków dziennie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku Nr 1 do SIWZ.
UWAGA.
Wykonawca sporządzający ofertę w przedmiotowym postępowaniu winien mieć na uwadze wymagania, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty, określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.12.2017 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się