Dostawa tablic informacyjnych budowlanych

» Opis zapytania

Biuro Zakupów TAURON Wytwarzanie S.A. zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę tablic informacyjnych budowlanych wyspecyfikowanych poniżej:

1. TABLICA BUDOWLANA "UWAGA! ROBOTY NA WYSOKOŚCI " materiał PCV, wymiary: 320x440mm (776-140-850-0) - w ilości 15 szt.
2. TABLICA BUDOWLANA „UWAGA! PRZEJŚCIA NIE MA” TW.SZTUCZNE , materiał PCV, wymiary: 320x440mm (776-140-854-0) - w ilości 10 szt.
3. TABLICA BUDOWLANA "UWAGA! PRZEJŚCIE ZABRONIONE" materiał PCV, wymiary: 320x440mm (776-140-855-0) - w ilości 10 szt.
4. TABLICA BUDOWLANA "UWAGA! REMONT" materiał PCV, wymiary: 320x440mm (776-140-855-0) - w ilości 10 szt.

--------------------------------------
Z uwagi na fakt że Zamawiający nie planuje przeprowadzenia kolejnej rundy zapytania oraz pilność zakupu przedmiotowych tablic, prosimy o złożenie oferty z uwzględnieniem maksymalnego rabatu cenowego.
--------------------------------------

Adres dostawy: TAURON Wytwarzanie S.A. -Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie, ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno.
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją poniższych kryteriów i zastrzeżeń określonych przez Zamawiającego. Akceptując warunki Zamawiającego, Oferent oświadcza, że jego oferta jest zgodna z zapytaniem i spełnia parametry określone przez Zamawiającego:
transport na bazie DDP – magazyn Odbiorcy wg. Incoterms 2010,
• termin ważności oferty nie krótszy niż: 30 dni
• warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
• towar musi być fabrycznie nowy
• termin dostawy: jak najkrótszy(składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę dni od dnia otrzymania zamówienia do dnia dostawy),
• wymagany dowód dostawy,
2. Kryterium oceny ofert: cena jednostkowa netto oparta na bazie DDP do Odbiorcy według Incoterms 2010. W cenie ofertowej netto wyrobu należy uwzględnić:
­ cenę produktu,
­ cenę transportu,
­ inne składniki ceny /np. rabaty, upusty itp.
3. W zakładce dokumenty znajduje się podręcznik Oferenta.
4.Zastrzezenia Zamawiającego:
4.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
4.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie Zapytania elektronicznego Rfx lub aukcji elektronicznej.
4.3 W przypadku dogrywki w formie aukcji elektronicznej, Zamawiający zaprosi drogą elektroniczną do udziału w licytacji elektronicznej wszystkich Wykonawców, którzy złożą oferty nie podlegające odrzuceniu, wyznaczając termin otwarcia aukcji elektronicznej nie krótszy niż 1 dzień roboczy od dnia przekazania zaproszenia, chyba że zostanie uzgodniony z Wykonawcami termin krótszy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.11.2017 | 14:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Instrukcje, znaki i tablice

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się