Świadczenie usług przygotowania i podania posiłków w Ośrodku Szkolenia w Pionkach.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przygotowania i podania posiłków w Ośrodku Szkolenia w Pionkach.
Usługi będą wykonywane dla słuchaczy kursów i szkoleń organizowanych przez Zamawiającego w Ośrodku Szkolenia w Pionkach tj. śniadania, obiadów i kolacji według wcześniejszych zamówień (zamówienie zgodnie z harmonogramem szkoleń w Ośrodku- składane z kilkudniowym wyprzedzeniem jednak z możliwością zmiany ilości wydanych posiłków w ciągu dnia). Zamawiający wymaga, aby posiłki były przygotowane przez Wykonawcę w jego zakładzie, a podane były w stołówce na terenie Ośrodka w Pionkach KW PSP w Warszawie. Szczegółowy zakres został określony w załączniku nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.12.2017 | 09:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się