Zakup, dostawa oraz montaż mebli i wyposażenia do Żłobka Publicznego w Zawadzkiem – Część V. Zakup i dostawa wyposażenia pralni Żłobka Publicznego w Zawadzkiem

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia pralni Żłobka Publicznego w Zawadzkiem.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 1 do SIWZ i stanowi jego integralną część. Opisane parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe wymagane przez Zamawiającego.
Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowym, w stanie nie uszkodzonym, wolnym od wad oraz posiadać niezbędne atesty, certyfikaty, świadectwa jakości lub inne dokumenty dopuszczające do użytku przewidziane prawem.
Zamawiający wymaga w przypadku dostarczonego sprzętu, aby Wykonawca przed ich uruchomieniem dokonał sprawdzenia poprawności ich działania oraz przeszkolił wyznaczonych przez Zamawiającego pracowników z zakresu warunków ich eksploatacji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.11.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dębowa 13
Zawadzkie 47-120
Województwo: opolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Gmina Zawadzkie
Dębowa 13
Zawadzkie 47-120
Województwo: opolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się